Activiteiten van de VFW

De leden van de VFW proberen de doelstellingen op verschillende manieren te bereiken. Er is regelmatig overleg met bestuurders en ambtenaren, maar er worden ook bijeenkomsten georganiseerd met management, raden van toezicht en directeuren van de corporaties. Naast overleg initieert de vereniging pilotprojecten op specifieke onderwerpen, als ook excursies en symposia.