Missie van de vereniging

Vacature


We zijn, samen met de aan ons gelieerde huurdersorganisaties (OSHF), op zoek naar kandidaten voor de nieuw op te richten provinciale klachtencommissie voor de sociale huursector in Friesland.