Structuur

Vacature


We zijn, samen met de aan ons gelieerde huurdersorganisaties (OSHF), op zoek naar kandidaten voor de nieuw op te richten provinciale klachtencommissie voor de sociale huursector in Friesland.