Nieuws

Deltaplan Vereniging Friese Woningcorporaties


Onder de naam Deltaplan heeft de Vereniging van Friese Woningcorporaties het plan opgevat om vraag- en aanbodverhoudingen in de Friese woningmarkt in kaart te brengen en daar zo mogelijk afstemming en afspraken over te maken in regionaal verband. Aanvankelijk was dat om overproductie te voorkomen.

Omdat de woningproductie vooral als gevolg van de verhuurdersheffing drastisch naar beneden is gegaan, leeft die angst voor overproductie nu veel minder maar richt het zich meer op de kwaliteitkant en het adequaat kunnen inspelen op de demografische veranderingen in de komende tientallen jaren. In de te onderscheiden woningmarktregio’s zullen de uitkomsten van de inventarisaties moeten leiden tot zinvolle afspraken tussen samenwerkende corporaties en samenwerkende gemeentes. Dat traject zal zeker nog geheel 2014 in beslag nemen.

De veranderingen in de woningmarkt nopen ook om goed te monitoren waar en hoe die veranderingen zich manifesteren. Pas als daar goed zicht op is kunnen bestuurders van gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en andere instellingen goede besluiten nemen. Het monitoringsysteem zal eind 2014 tot medio 2015 uitgewerkt gaan worden. Dat is een ingewikkelde klus, waarbij gegevens van alle corporaties, gemeenten, makelaars en aanbieders van zorggerelateerde woningen hun input aan zullen moeten leveren.

Voor meer informatie en of suggesties graag mailen naar: secretariaat@vfw.nl

Vanuit de corporaties zijn de aanspreekpunten:

Jan Huisman (bestuurder van Wonen Zuidwest Friesland, tel: 0514-608080)

Rein Hagenaars (Bestuurder van Wonen Noordwest Friesland, tel: 0518-409800)