Missie van de vereniging

De Vereniging Friese Woningcorporaties organiseert belangenbehartiging van de corporaties op het niveau van de provincie Fryslân, de Vereniging van Friese Gemeenten en andere provinciale instellingen.