Vereniging Friese Woningcorporaties

VFW behartigt de belangen van de, bij haar aangesloten, Friese woningcorporaties.
Op provinciaal niveau zijn we de gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties.
We zorgen voor (kennis)ontwikkeling op het brede vlak van ‘wonen’.

Leden en bestuur van VFW

Iedere woningcorporatie die registergoederen in de provincie Fryslân bezit, kan lid worden van de VFW.
De VFW heeft op dit moment acht leden:

 • Accolade
 • Actium
 • De Bouwvereniging
 • Dynhus
 • Elkien
 • Thús Wonen
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woningstichting Weststellingwerf

Het VFW-bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd uit de VFW-leden en ziet er als volgt uit:

 • Voorzitter: Martine Huizinga (bestuurder van Wonen Noordwest Friesland);
 • Vice-voorzitter: Petra van der Wier (bestuurder van De Bouwvereniging);
 • Secretaris en penningmeester: Peter van de Weg (bestuurder van Elkien).

Activiteiten

De VFW overlegt regelmatig met bestuurders en ambtenaren. Zo zijn we gesprekspartner bij het provinciale Wenje Oerlis Fryslân. Daarnaast zetten we (pilot-)projecten op met thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de Friese woningen/woningmarkt.