Contactgegevens

Vereniging Friese Woningcorporaties
De Opslach 69
8448 GV Heerenveen

Telefoonnummer: 0513-635735
E-mailadres: secretariaat@vfw.nl

Over VFW

VFW behartigt de belangen van de, bij haar aangesloten, Friese woningcorporaties. Op provinciaal niveau zijn we gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. We zorgen voor (kennis)ontwikkeling op het brede vlak van wonen.