Corporatie Campus

De Corporatie Campus is een (kennisdeel)platform waarop collega’s van de VFW aangesloten corporaties (en anderen) elkaar ontmoeten. In het Campus Café organiseren we sessies, workshops en themabijeenkomsten. Via Microsoft Teams creëren we een gedeelde digitale werkruimte waarin we samenwerken aan projecten en thema’s.

Campus Café

Om samen antwoorden te vinden en stappen te zetten, is er het Campus Café. We zien je graag bij onze edities!

Projecten in beeld

In Friesland zetten de Friese corporaties stappen om naar een CO2-neutrale woonomgeving te groeien. Binnen de VFW vinden we dat dit een integrale aanpak vereist. Samen werken aan een gemeenschappelijk doel start met elkaar kennen en weten waar we mee bezig zijn. ‘Projecten in beeld’ biedt een overzicht van relevante projecten van de Friese woningcorporaties.