Edities Campus Café

Nieuwe edities van Campus Café worden periodiek toegevoegd. Heb jij een relevant onderwerp waarvan je denkt dat dit ook voor collega’s van andere corporaties interessant is? Stuur een mail naar jduverge@accolade.nl.

13 februari 2020

VFW Themabijeenkomst Duurzaamheid: ‘Energietransitie gebouwde omgeving’

De opgave voor de energietransitie in de gebouwde omgeving is complex. Als Friese woningcorporaties staan we voor gezamenlijke uitdagingen. Deze middag is bedoeld om RvC-leden en bestuurders te informeren over de ontwikkelingen rondom de energietransitie in de gebouwde omgeving. En welke stappen we zetten vanuit de VFW. We gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en we doen kennis op.

Programma:

  • Van klimaatakkoord naar aardgasvrije wijk  – stand van zaken RES, transitievisie Warmte (TVW) en plannen aardgasvrije wijken in Friesland (WUP)
  • Routekaart(en) CO2-neutraal 2050 – de hobbels en bobbels van verschillende routekaarten en de aansluiting op de RES, TVW, WUP
  • Wat is de rol van de woningcorporatie – wat verandert er voor de woningcorporatie (plenair)

17 december 2019

Wat kan waterstof betekenen voor de Friese woningcorporaties en haar warmtevoorzieningen?

Waterstof wordt vaak gezien als dé oplossing voor onze energiebehoefte. Maar hoe zit het nou echt? Gaat waterstof onze huizen verwarmen in de toekomst? Waar staan we nu? We bespreken de feiten, mythes en (on)mogelijkheden rondom waterstof. En we behandelen een actuele case van een appartementencomplex in Leeuwarden. Dit doen we op locatie (ovb!). We zien hoe een Tieluk installatie in de milieustraat van Groningen 30% waterstof inzet als brandstof en bijmengt met aardgas (ovb!).

26 september 2019

Wat zijn de volgende stappen naar CO2-neutrale woningen?

Hoe komen we samen met gemeenten tot aardgasvrije wijken? Is dit een technische- of een maatschappelijke uitdaging? En wat zijn de kritische succes factoren in dit traject