Privacyverklaring

VFW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens niet delen met, of verkopen aan, derden.

 1. Wetgeving

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens hebben wij te maken met de volgende wet- en regelgeving:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. We zijn verplicht om een datalek te melden.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Dit is de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld het Burger Service Nummer (BSN), gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Verwerken van persoonsgegevens

Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaat de wet: het verzamelen, opslaan, inzien, delen, koppelen, gebruiken, wijzigen, verwijderen enzovoort; kortom, alles wat we doen met persoonsgegevens. Volgens de wet moeten we zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken (dataminimalisatie).

Wat zijn uw rechten?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op. Zoals onze plicht om sommige gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit recht heeft u als:
 • gegevens niet kloppen;
 • de verwerking onrechtmatig is;
 • de gegevens niet meer nodig zijn;
 • als u bezwaar heeft gemaakt.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek dragen wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben over naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken. Hierna volgt een belangenafweging.

Identificeren

Voordat we een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet in behandeling nemen moet u zich identificeren. Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet wordt binnen vier weken beantwoord.

Aanvraagformulier

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten of heeft u een vraag? Dan kunt u het contactformulier op onze website invullen en aan ons toezenden. Of u stuurt een e-mail naar secretariaat@vfw.nl.

Wilt u meer achtergrondinformatie? Ga dan naar de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 1. Beveiliging

We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Hiervoor hebben we verschillende beveiligingsprocedures ingesteld. Zo gebruiken we beveiligde serversoftware (SSL) om bezoekersgegevens en persoonlijke informatie die u invoert te coderen voordat deze naar ons wordt verzonden. Daarbij wordt onze database gehost in een beveiligd datacenter.

 

 1. Formulieren

U kunt contact met ons opnemen via een formulier op onze website. Op dit formulier vult u een aantal persoonsgegevens in. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde CMS-database, die wordt gehost door onze externe webpartner genaamd Van der Let & Partners in Heerenveen. We delen deze gegevens niet buiten onze website of webpartner.

Wel kan het zijn dat we de door u ingevulde gegevens op het contactformulier moeten doorgeven aan een medewerker van een corporatie die lid is van VFW. Zodat deze u bijvoorbeeld kan terugbellen of kan reageren op uw vraag.

 

 1. Cookies / Google Analytics

Wij maken op deze website gebruik van Google-analytics-cookies om u de beste gebruikerservaring te geven.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Daarmee kunnen we informatie verzamelen over uw bezoek aan onze websites. Bijvoorbeeld de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Zoals het invullen van een formulier. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt. Zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. De website van VFW bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

We hebben voor Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Bij het gebruik van de cookies hebben we het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd en hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy.html.

 

 1. Uw akkoord met deze privacyverklaring

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. U stemt daarmee in met het verzamelen en gebruiken van informatie door ons, zoals hiervoor genoemd.