Nieuws

De Friese woningcorporaties en de huurdersorganisaties kozen ervoor om de behandeling van klachten met ingang van 1 januari 2019 in handen te leggen van een Provinciale klachtencommissie.

Onder de naam Deltaplan heeft de Vereniging van Friese Woningcorporaties het plan opgevat om vraag- en aanbodverhoudingen in de Friese woningmarkt in kaart te brengen en daar zo mogelijk afstemming en afspraken over te maken in regionaal verband. Aanvankelijk was dat om overproductie te voorkomen.