Nieuws

We zijn, samen met de aan ons gelieerde huurdersorganisaties (OSHF), op zoek naar kandidaten voor de nieuw op te richten provinciale klachtencommissie voor de sociale huursector in Friesland.

Onder de naam Deltaplan heeft de Vereniging van Friese Woningcorporaties het plan opgevat om vraag- en aanbodverhoudingen in de Friese woningmarkt in kaart te brengen en daar zo mogelijk afstemming en afspraken over te maken in regionaal verband. Aanvankelijk was dat om overproductie te voorkomen.